a A A

  • Ronald Mc Donald huiskamer Arnhem
  • Campingplaatsen De Ruimte
  • Aangepast sanitair
  • Rolstoelfiets Middelpunt
  • Huisnummer 730

Over toegankelijkheid
Het onderwerp toegankelijkheid heeft de afgelopen jaren terecht steeds meer aandacht gekregen. Eindelijk gaat het in de wet worden vastgelegd dat gebouwen (voor wonen, werken, leren en recreëren) ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze wet is gebaseerd op het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Wat is toegankelijkheid?
Met toegankelijkheid wordt bedoeld: bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen in een rolstoel en mensen die slecht ter been zijn, slechtzienden, mensen met een hulphond die problemen met hun conditie hebben als gevolg van een (chronische) ziekte. Helaas zijn er nog weinig aangepaste voorzieningen voor slechthorenden. Wanneer wij die vinden, zullen wij ook die accommodaties opnemen in onze website.

Bereikbaar
Betekent: kan iemand gemakkelijk bij een accommodatie (hotel of vakantiewoning) komen, is er parkeergelegenheid dichtbij, kun je (tijdelijk) bij de ingang parkeren, is er een invalidenparkeerplaats en zijn de wegen en paden naar een accommodatie vrij van obstakels, vlak, verhard en goed verlicht?

Betreedbaar
Betekent: kun je gemakkelijk binnenkomen (zonder trap of hoogteverschil). Is er eventueel een hellingbaan of lift aanwezig, is de deur breed genoeg, gaat deze gemakkelijk open, is er eventueel een elektrische (schuif)deur en is er voldoende ruimte om met een rolstoel te draaien? Dit geldt voor recepties van hotels en vakantieparken, vakantiewoningen hotelkamers, sanitair en andere voorzieningen zoals restaurants.

Bruikbaar
Betekent: zijn de accommodatie en voorzieningen bruikbaar voor iemand met een lichamelijke beperking. Is de vakantiewoning gelijkvloers of is er een slaapkamer en badkamer op de begane grond, zijn de keuken en het sanitair aangepast voor bijvoorbeeld iemand in een rolstoel? Maar ook: is het aanrecht onderrijdbaar, kun je in de kastjes komen, kun je met je rolstoel in het sanitair komen, zitten er beugels naast het toilet en is er een douchestoeltje aanwezig of zelfs een douchebrancard, een tillift of hoog-laag bed?

Al deze informatie vindt u op de website drempelvrijopvakantie.nl. Zo kunt u bepalen of een accommodatie, een vakantiewoning, groepsaccommodatie, vakantiechalet, hotelkamer of b&b geschikt voor u is en voldoet aan uw wensen en behoeftes.

Tabblad toegankelijkheid
Op de pagina van een deelnemende accommodatie vindt u naast algemene informatie en informatie over de omgeving van de accommodatie ook informatie over de toegankelijkheid en voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze informatie vindt u op het tabblad toegankelijkheid. Hier ziet u hoe het is gesteld met de bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid zoals hierboven omschreven. De aanwezige voorzieningen voor mensen met een beperking staan hier vermeld. Is iets niet vermeld, dan is dat hoogst waarschijnlijk niet aanwezig.

Hulpmiddelen en zorg
Bij verschillende accommodaties op onze website zijn hulpmiddelenen soms ook zorg ter plekke aanwezig. Soms is het mogelijk om hulpmiddelen en zorg via een thuiszorgorganisatie te regelen. Wanneer dit bij ons bekend is, dan staat dit op de website vermeld. Mogelijk wordt dit via uw zorgverzekeraar of uit uw PGB vergoed. Krijgt u thuis vergoeding voor verzorging door thuiszorg, dan kunt u dat vaak ook  tijdens uw vakantieadres krijgen en vergoed krijgen.