a A A

  • Ronald Mc Donald huiskamer Arnhem
  • Campingplaatsen De Ruimte
  • Aangepast sanitair
  • Rolstoelfiets Middelpunt
  • Huisnummer 730

DISCLAIMER:
Dit is de disclaimer van de website van drempelvrijopvakantie.nl. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u toch problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via info@drempelvrijopvakantie.nl

Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, afgenomen / geboekt via deze website en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van drempelvrijopvakantie.nl. drempelvrijopvakantie.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van drempelvrijopvakantie.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en /of diensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan drempelvrijopvakantie.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van drempelvrijopvakantie.nl. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat door drempelvrijopvakantie.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van drempelvrijopvakantie.nl wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van drempelvrijopvakantie.nl.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt ook gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Derhalve kunnen wij dan ook niet instaan voor de juistheid van informatie op de betreffende site(s).

E-mail disclaimer
Informatie die is opgenomen in e-mails van drempelvrijopvakantie.nl kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van drempelvrijopvakantie.nl (ook niet via een eigen netwerk). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.  

Wijzigingen:
drempelvrijopvakantie.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Drempelvrijopvakantie.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 66357446.